Een financieel plan maken

Natuurlijk wilt u het liefst vooraf weten of uw bedrijf winst gaat maken. U wilt duidelijkheid, voor uzelf of omdat u een lening bij de bank aanvraagt. Een financieel plan helpt u daarbij.

Waarom een financieel plan?

Het financieel plan is een hulpmiddel om te bepalen of uw bedrijfsidee haalbaar is. Ook helpt het u financiers te overtuigen geld te verstrekken voor uw onderneming. Het is de basis voor uw financieringspitch.

Het maken van een financieel plan hoeft niet moeilijk te zijn. Baseer het op het ondernemingsplan en hou het praktisch. Met een gericht marktonderzoek en een concreet marketingplan (onderdeel van uw ondernemingsplan) zorgt u voor een degelijke onderbouwing van de cijfers.

Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk zelf aan de slag gaat met het financieel plan. Aanvullend sparren met een specialist zoals een accountant kan helpen de stap naar een financier zo goed mogelijk voor te bereiden.

Wat houdt een financieel plan in?

In een financieel plan geeft u antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is nodig om morgen een goede start te kunnen maken met de onderneming?
 • Hoe gaat u de onderneming financieren en tegen welke voorwaarden?
 • Hoeveel winst verwacht u de komende 3 jaar?
 • Hoe zien de verwachte omzet, inkoop en kosten er uit?
 • Hoeveel geld heeft u privé nodig om van te kunnen leven?
 • Wat gebeurt er per maand op uw bankrekening? Komt u niet in de knoop met uw inkomsten en uitgaven?
 • Is het allemaal haalbaar?

Begrotingen

Het financieel plan bestaat uit 5 begrotingen, waarin u op een rij zet wat u minimaal nodig heeft om te kunnen starten. Welke investeringen u gaat doen en hoe u die gaat financieren. U maakt een inschatting of uw bedrijf rendabel is. Welke omzet denkt u te maken en maakt uw bedrijf dan winst of verlies? Ga ook na of er iedere maand voldoende geld op de bank staat. Dit maakt het financieel plan de basis voor uw succes.

Waar letten financiers op?

Financiers kijken bij een kredietaanvraag naar zowel harde als zachte elementen. De harde elementen gaan over uw onderneming en uw onderbouwing. De zachte elementen gaan over u en uw ondernemerskwaliteiten. Zorg dus voor een goede presentatie, waaruit blijkt dat u zich verdiept heeft in de taal en informatiebehoefte van de financier. Een financier let bijvoorbeeld op:

 • Ondernemersbeoordeling. Wie is de kredietaanvrager?
 • Ondernemerskwaliteiten en –ervaring.
 • Kwaliteit van het ondernemingsplan en de onderbouwing.
 • Geschiedenis van het bedrijf: omzetcijfers, brutowinsten, cashflow.
 • Bedrijfssector. In welke branche zit de onderneming en welke trends en ontwikkelingen spelen daar?
 • Kredietvorm. De grootte van het krediet en de looptijd.
 • Doel. Waar wordt het krediet voor gebruikt?
 • Taakstellende begroting en financiële verplichtingen. Heeft u in beeld wat er verdiend moet worden om aan uw financiële verplichtingen te voldoen (zakelijk en privé)?
 • Kostenstructuur. Heeft u inzicht in de kostenkant van uw onderneming?
 • Aflossingscapaciteit. Kunt u de aflossingsverplichtingen nakomen zonder het bestaan van het bedrijf in gevaar te brengen?
 • Rendementsvooruitzichten. Heeft u als ondernemer een beeld van de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf?
 • Financiële structuur van de onderneming.
 • Privé bestedingen.
 • Toetsing van de markt door een onafhankelijke instantie.
 • Marktonderzoek en branche-informatie.
 • Zekerheden. Welke waarborgen heeft u ingebouwd zodat de financier altijd zijn geld terug kan vorderen?

 

Bron: Ondernemersplein


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.