STAP-budget vervangt fiscale aftrek scholing

Het kabinet wil de fiscale regeling voor de aftrek van scholingsuitgaven vervangen door een publiek leer- en ontwikkelbudget waarvoor iedereen een aanvraag kan doen. Dit blijkt uit een brief van de ministers Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) aan de Tweede Kamer.

Duurzaam inzetbaar blijven

Het nieuwe leerbudget gaat STAP-budget (STimulans ArbeidsmarktPositie) heten en moet mensen de financiële mogelijkheid geven om stappen te zetten in hun ontwikkeling om duurzaam inzetbaar te blijven en vitaal de pensioenleeftijd te halen.

Leven Lang Ontwikkelen

Het STAP-budget is onderdeel van de aanpak Leven Lang Ontwikkelen (LLO). De gedachte hierachter is dat mensen moeten kunnen beschikken over middelen die naar eigen inzicht kunnen worden besteed aan opleiding en ontwikkeling, gericht op het duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Totaal budget van € 200 miljoen

De nieuwe regeling voor het STAP-budget moet nog nader worden uitgewerkt. Wel is al bekend dat het totale budget € 200 miljoen bedraagt en dat het bedrag per persoon ongeveer € 1000 tot € 2000 zal zijn.

Iedereen kan een aanvraag doen

In principe kan iedereen een aanvraag doen, want de regeling geldt voor zowel werkenden als niet-werkenden en het is bovendien niet nodig om over een startkwalificatie te beschikken. Wordt de aanvraag gehonoreerd, dan wordt het uit te keren bedrag uitbetaald aan de organisatie die de scholingsactiviteiten organiseert.

Studiekosten tot en met 2020 aftrekbaar

Met de invoering van het nieuwe budget verdwijnt de fiscale regeling voor de aftrek van scholingsuitgaven. Omdat de invoering van de nieuwe regeling echter nu al vertraging oploopt, zullen studiekosten in elk geval tot en met 2020 nog aftrekbaar zijn.

 

Bron: Nextens


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.