Coronavirus: wegwijzer voor ondernemers

De uitbraak van het coronavirus heeft het openbare leven in Nederland zo goed als stilgelegd. Dit heeft grote gevolgen voor de economie. En mogelijk ook voor uw bedrijf en uw werknemers. Om u te steunen, neemt de overheid extra maatregelen. Op deze pagina leest u welke maatregelen dit zijn. En bij welke overheidsorganisaties u terechtkunt voor advies of om zaken te regelen.

U heeft minder werk voor uw personeel

Het coronavirus valt niet onder het normale ondernemersrisico. Heeft u (tijdelijk) minder werk voor uw personeel, dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud Werkgelegenheid (NOW). De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet.

 

U heeft financiële problemen

Mogelijk komt u in financiële problemen. Bijvoorbeeld omdat u uw onderneming tijdelijk moet sluiten. Of omdat uw klanten minder bij u kopen.

 

Nieuwe maatregelen voor ondernemers vanwege het coronavirus

De overheid neemt maatregelen om ondernemingen te helpen die zijn getroffen door de gevolgen van het coronavirus:

  • De borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is verruimd, zodat u sneller en meer geld kunt lenen. Naar deze regeling wordt verwezen als BMKB-C.
  • Het aanvragen van werktijdverkorting (wtv) voor uw personeel is niet meer mogelijk. Heeft u al een aanvraag gedaan dan wordt deze gezien als een aanvraag voor de NOW. U kunt een beroep doen op de NOW vanaf 1 maart.
  • De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) voor grote en middelgrote bedrijven is verruimd. U kunt tijdelijk meer geld lenen: maximaal € 150 miljoen per onderneming.
  • Kunt u uw waterschapsbelastingen niet op tijd betalen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u bij de meeste waterschappen in Nederland uitstel van betaling aanvragen.
  • Ondernemers die een lening hebben bij microkredietenverstrekker Qredits krijgen uitstel van aflossing voor 6 maanden. De rente wordt in deze tijd verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits hiervoor met 6 miljoen euro.
  • De overheid geeft ondernemers die hard zijn getroffen door de coronamaatregelen een tegemoetkoming van € 4.000. U kunt deze Tegemoetkoming schade COVID-19 aanvragen als u misgelopen inkomsten moeilijk later kunt inhalen. Bijvoorbeeld als u werkt in de horeca-, reis-, of evenementenbranche.

 

Nieuwe maatregelen voor zzp’ers vanwege het coronavirus

Er komt een extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel met een levensvatbaar bedrijf. De ondersteuning is een aanvulling op uw inkomen. En bedraagt maximaal € 1.500 euro netto per maand. U hoeft deze gift niet terug te betalen.

U vraagt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) – voorheen Extra Bbz-ondersteuning – aan bij de gemeente waar u woont. Dit hoeft u niet direct te doen. De regeling werkt terug tot 1 maart en geldt tot 1 juni 2020. U kunt de aanvraag ook later doen. Wanneer u bijvoorbeeld pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u op dat moment een aanvraag indienen.

De overheid maakt het voor u ook makkelijker om een lening voor bedrijfskapitaal te krijgen. U kunt tot maximaal € 10.157 lenen. U moet deze lening later wel terugbetalen.

Lees meer over de voorwaarden voor de Tozo.

 

Belastingmaatregelen vanwege het coronavirus

De Belastingdienst helpt ondernemers met de volgende maatregelen:

  • U krijgt meteen 3 maanden uitstel van betaling als u bij uw aanvraag aangeeft dat u door het coronavirus betalingsproblemen heeft. Dit geldt voor de aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Een boete voor te laat betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.
  • U kunt uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt.
  • De invorderingsrente en belastingrente worden tijdelijk verlaagd naar bijna 0%.

 

Bron: Ondernemersplein KVK

 


« 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.